Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja.

Daimler Truck AG i Star Import d.o.o. cijene Vašu zainteresiranost za naše proizvode i Vaš posjet ovoj internetskoj stranici. Pristupom ovoj internetskoj stranici potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja internetske stranice, kao i na njihove pravne učinke.

Podaci o proizvodima i uslugama.

Svi podaci o proizvodima i uslugama objavljeni na ovoj internetskoj stranici isključivo su informativne prirode. Star Import d.o.o. s velikom će pozornošću održavati ovu internetsku stranicu funkcionalnom, kako bi sve objavljene informacije bile što preciznije, potpunije i pouzdanije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Podaci objavljeni na ovoj internetskoj Stranici ne smiju se koristiti niti smatrati zamjenom za podatke koje možete dobiti na našim prodajno / servisnim mjestima ili prodajno / servisnim mjestima naših ugovornih partnera te nisu Pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju, već poziv na davanje Ponude od strane posjetitelja ove internetske stranice kao potencijalnog kupca. Prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi se temeljile na podacima ove internetske stranice, potrebno je prethodno provjeriti točnost objavljenih podataka u našim maloprodajnim salonima ili servisnim centrima.

Cijene nisu obvezujuće, preporučene cijene uključuju PDV i trošarinu te su aktualne u trenutku objavljivanja, a podliježu promjeni bez obavijesti. Star Import d.o.o. upućuje posjetitelje ove internetske stranice da se radi konačnog izračuna cijene vozila ili usluga obrate izravno maloprodajnim centrima Star Importa ili njegovih ugovornih partnera.

Prava intelektualnog vlasništva.

Cjelokupan sadržaj ove internetske stranice predstavlja intelektualno vlasništvo Star Importa d.o.o. i/ili je ustupljen Star Importu, a u vlasništvu je trećih osoba. Star Import d.o.o. ima pravo kreiranja i uređivanja sadržaja ove internetske stranice. Korištenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za osobne, nekomercijalne potrebe posjetitelja ove internetske stranice. Izričito je zabranjeno reproduciranje, mijenjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internetske stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Star Importa d.o.o.

Mercedes-Benz je zaštićeno intelektualno vlasništvo tvrtke Mercedes-Benz Group AG. Upotrebljava je Daimler Truck AG u sklopu ugovora o licenciji.

Pravo promjene sadržaja.

Star Import d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja ove internetske stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Mjerodavno pravo.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove internetske stranice mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Mercedes-Benz je robna marka tvrtke Mercedes-Benz Group AG.


Star Import d.o.o.